CO₂-neutraal van eigen bodem

Compenseer jouw onvermijdbare CO2-uitstoot met carbon credits.
Voor een positieve impact op klimaat, natuur en landbouw in Nederland.

 

Wil jij klimaatpositief ondernemen?

Een van de oplossingen van het klimaatprobleem ligt in onze eigen bodem. Door bodemversterkende landbouwpraktijken kan CO2 uit de lucht langdurig worden vastgelegd in de grond als vaste organische stof.

Wil jij ook de voetafdruk van jouw organisatie verminderen? Dan kun je bijdragen door eerlijke carbon credits af te nemen: Je vergoedt boeren uit je omgeving per ton CO2 die zij in hun bodem opslaan en ontvangt daarvoor in ruil een certificaat. Bekijk de infographic.

Door carbon credits te kopen, heb je rechtstreeks impact op…

Het klimaat

Je compenseert een stuk van de onvermijdbare uitstoot van jouw bedrijf. Op de plek waar die uitstoot plaatsvindt, heel logisch eigenlijk.

Natuurherstel

Je draagt bij aan lokaal natuurherstel, schonere lucht en water. Daarnaast is carbon farming enorm gezond voor het bodemleven én de biodiversiteit bovengronds. 

Kringlooplandbouw

Je geeft de transitie naar een Nederlandse circulaire landbouw een duwtje in de rug en maakt de voedselproductie weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Waarom CO2 reduceren met carbon credits?

Het is vaak heel moeilijk of duur om de uitstoot van je eigen organisatie helemaal tot nul te reduceren. Voor de moeilijk te vermijden uitstoot kun je carbon credits afnemen. Je vergoedt boeren uit jouw eigen omgeving per ton CO2 die zij in hun bodem opslaan. Daarvoor ontvang je een officieel certificaat, waarop staat hoeveel je organisatie heeft bijgedragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Op die manier compenseer je het laatste stukje onvermijdbare uitstoot van je eigen organisatie én steun je lokaal natuurherstel, schonere lucht en water in eigen land. Zo wordt je organisatie niet alleen klimaatneutraal, maar draag je ook bij aan een groener en gezonder Nederland.

Wie zijn wij?

Carbon Farmers is een collectief van agrarische ondernemers die het voortouw nemen in het verduurzamen van de Nederlandse landbouwsector. Dat doen we door in te zetten op bodemverbetering en hier eerlijke verdienmodellen aan te koppelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat Nederland de doelstellingen van het Klimaatakkoord alleen kan behalen als we – naast het drastisch verminderen van de maatschappelijke broeikasgasuitstoot – ook actief COuit de lucht halen. Onze boeren en tuinders hebben hiervoor de sleutel in handen. Met jouw aankoop helpen wij hen om Carbon Farmers te worden en dragen we samen ons steentje bij aan een klimaatpositieve toekomst.

Interesse in carbon credits?

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Ben jij agrarisch ondernemer en wil je meer weten over koolstofboeren?
Kijk dan op carbonfarmers.nl voor meer informatie over carbon farming.

Contact
Lars Hillewaere
tel.  +31 6 82 59 64 22

Agro Business Park 1,
6708 PV Wageningen

info@carbonfarming.nl

This site is registered on wpml.org as a development site.