1. Home
 2. /
 3. Producenten
 4. /
 5. Energie
 6. /
 7. Ik heb GvO’s
 

Ik ben producent van stroom

Ook uw GVO's zijn geld waard

Ondernemers die energie opwekken ontvangen voor elke Megawatt een certificaat als bewijs van de oorsprong van uw stroom. Energie van Boeren, een activiteit van NLgroen, bundelt de Nederlandse certificaten en verhandelt deze op de markt zodat u en de andere ondernemers er een goede prijs voor krijgen.

Wekt u duurzame stroom op?

Laat dan geen geld liggen. Wie groene stroom teruglevert aan het net, kan een extra zakcentje verdienen met de bijbehorende certificaten. Voor elke 1.000 kWh groene stroom die u opwekt ontvangt u een Garantie van Oorsprong (GvO). Dit digitale certificaat geeft aan waar, wanneer en hoe de stroom is opgewekt en deze kunnen vrij verkocht worden op de markt. NLgroen onderhandelt namens u en andere duurzame ondernemers de beste prijs voor uw GvO’s. En zo zetten we samen lokaal geproduceerde stroom op de kaart.

Produceert u grijze stroom? Dan krijgt u per Megawatt een Certificaat van Oorsprong (CvO).
Ook deze certificaten kunt u aanbieden op de markt.

Bekijk de veelgestelde vragen

opgericht

handelsplatformen

producenten

Rekenvoorbeeld

Wat levert het op?

Stel u levert 30.000 KWh per jaar terug aan het net. Daar krijgt u dan 30 GvO’s voor. De handelaar van NLgroen kan deze voor bijvoorbeeld € 5,- per stuk voor u verkopen. De certificaten leveren u dan € 123,75 per jaar op (30×5-17,5%).

Doet u ook mee?

Goed op weg

Dankzij zonnepanelen, windmolens en biomassavergisting is de agrarische sector betrokken bij bijna de helft van alle hernieuwbare energie in Nederland.
Lokale en duurzame energie wordt zo bereikbaar voor iedereen. Heeft u zonnepanelen of een windmolen en wilt u uw GvO’s verzilveren? Vul dan onderstaand formulier in om mee te doen met Energie van Boeren.

Veelgestelde vragen GvO’s

Wat zijn GVO’s?

Categorie: Wat zijn GvO's?
Een GvO blijft 12 maanden na aanmaken geldig. Binnen die 12 maanden na de aanmaakdatum moet de GvO afgeboekt worden; dus toegewezen aan een eindklant of overboeken naar een andere handelaar. Gebeurt dat niet, dan verlopen ze en zijn ze geen geld meer waard.
Categorie: Wat zijn GvO's?

CertiQ is de Nederlandse certificeringsautoriteit die verantwoordelijk is voor de uitgifte van GvO’s. De netbeheerder of het meetbedrijf meet de hoeveelheid stroom die door opwekker is geleverd aan het net en geeft dit door aan CertiQ. Deze maakt de GvO’s aan en boekt deze bij op de certificatenrekening van de handelaar die de producent heeft aangewezen.

Categorie: Wat zijn GvO's?

Bij het aanmelden van uw installatie, wordt u gevraagd een handelaar te kiezen. De handelaar ontvangt uw GvO’s dan digitaal op zijn account en zal namens u de certificaten verhandelen en het geld naar u overmaken. U bepaalt zelf welke handelaar u kiest.

Bij veel kleine opwekkers is de energieleverancier die de stroom afneemt vaak ook de handelaar van de GvO’s. Als uw energieleverancier de waarde van de GvO’s aan u betaalt is er niks aan de hand. Bijvoorbeeld bij Greenchoice en NieuweStroom wordt de prijs van GvO’s automatisch met u verrekend. Maar er zijn ook leveranciers waarbij de opbrengsten op de grote hoop verdwijnen, omdat men de omvangrijke administratie ervan niet wil oppakken. Afhankelijk van wat er in uw contract staat kunt u in zo’n geval dus kiezen voor Energie van Boeren als handelaar.

Categorie: Wat zijn GvO's?

De prijs wordt bepaald aan de hand van de bilaterale markt,  dus wat er tussen de twee handelende partijen wordt afgesproken. De hoogte van de prijs is onder andere afhankelijk van het type en de locatie van opwekking. Doordat de consument bereid is meer te betalen voor lokale duurzame energie ligt de prijs van een GvO van waterkracht uit Noorwegen bijvoorbeeld een stuk lager dan die vanuit wind of zonne-energie in Nederland.

De handel is niet openbaar, wat voor en nadelen heeft. Voordeel is dat de RVO de opbrengst van een GvO niet kan verrekenen met eventueel verkregen subsidie. Nadeel is dat de producent niet kan controleren wat de prijs is geweest. Het is dus belangrijk dat je vertrouwen hebt in de gekozen handelaar.

Categorie: Wat zijn GvO's?
Ja, dat kan. Wel moet u zeker weten dat u niet vastzit aan een contract met uw huidige handelaar. Van handelaar wijzigen kan niet met terugwerkende kracht, maar gaat altijd in per de eerste van de volgende maand. U dient zelf de wisseling door te geven bij CertiQ omdat u eigenaar bent en blijft van de GvO’s.

Indien u wilt wisselen kunt u gebruik maken van dit mutatieformulier

Tip: laat uw reeds uitgegeven GvO’s niet verloren gaan, ze zijn één jaar houdbaar. De reeds uitgegeven maar nog niet verkochte GvO’s kunnen namelijk overgeschreven worden naar uw nieuwe handelaar, u dient daarvoor een verzoek in te dienen bij uw vorige handelaar.

PS. Liever handmatig doen? U kunt ook een e-mail te sturen naar servicedesk@certiq.nl. Vermeldt u hierbij:
– De EAN code van uw installatie.
– De handelaar: Energie van Boeren nr: 8719333010700.
– Per wanneer deze wijziging in moet gaan (altijd de eerste van de maand).

Categorie: Wat zijn GvO's?
Alleen een handelaar mag de certificaten verhandelen. Een handelaarsaccount op CertiQ kost € 500,00 per jaar.
Categorie: Wat zijn GvO's?
Voor een kleinzakelijk bedrijf worden de GvO’s jaarlijks aangemaakt. Grootzakelijk bedrijven ontvangen hun GvO’s elke maand. Het aanmaken gebeurt na de maand van productie. Bijvoorbeeld: de GvO’s behorend bij de stroomproductie van januari wordt medio februari aangemaakt.
Categorie: Wat zijn GvO's?
Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een digitaal certificaat voor hernieuwbare groene stroom. Hiermee wordt aangetoond waar, wanneer en uit welke duurzame bron de stroom is opgewekt (zoals zon, water, wind of biomassa). Voor elke Megawattuur (1.000 kWh) groene stroom ontvangt de opwekker een GvO. Met een GvO kunt u bewijzen dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt is en kunt u eventueel subsidie krijgen. Deze certificaten zijn los van de stroom verhandelbaar op de energiemarkt.

Niet te verwarren met Certificaten van Oorsprong waarmee de fossiele herkomst van grijze stroom wordt aangegeven.

Wat kan ik met mijn GVO’s?

Door uw GvO’s te laten verhandelen en af te spreken met de handelaar dat u de opbrengsten krijgt minus een percentage voor het onderhandelen. Stel u levert 30.000 kWh per jaar terug aan het net. Dat levert dan 30 GvO’s op. Deze kan de handelaar voor bijvoorbeeld tien euro per stuk voor u verkopen. Deze leveren dan (30×5=) 150 euro per jaar op. Daarvan gaat dan een percentage naar de handelaar (bijvoorbeeld 17,5% van 300=26,25 euro) en de rest is voor u: 123,75 euro. De GvO’s voor de energie die u zelf gebruikt kunt u niet meer verhandelen.
Bij het aanmelden van uw installatie bij CertiQ kiest u een handelaar. Deze kan dan uw GvO’s verhandelen en afhankelijk van de gemaakte afspraken krijgt u daar wel of geen vergoeding voor. Bijvoorbeeld bij Greenchoice en NieuweStroom wordt de prijs van GvO’s automatisch met u verrekend.

Voor veel energieleveranciers is de administratie van de GvO’s echter teveel rompslomp en gaan uw GvO’s gewoon op de grote hoop en leveren ze u persoonlijk dus niets op.  Als u niet aangemeld bent bij CertiQ gebeurt er niets met uw GvO’s en na een jaar vervallen ze dan automatisch. Afhankelijk van wat er in uw contract staat kunt u in zo’n geval dus beter kiezen voor Energie van Boeren als handelaar.

U kunt zich intekenen bij Energie van Boeren via ons aanmeldformulier. Daarnaast dient u bij CertiQ te melden dat wij als onderhandelaar van uw GvO’s optreden.

Deze gegevens zijn onder andere nodig:

 • Naam, adres en woonplaats enz.
 • KvK-nummer
 • Aantal installaties
 • Datum ingebruikname
 • Het vermogen van de installatie in MW
 • De naam van uw netbeheerder
 • Groen EAN-code (Deze krijgt u van uw netbeheerder)

Heeft u al een andere handelaar bij CertiQ gekozen dan kunt u hen een mail (servicedesk@certiq.nl) sturen met het verzoek om te wisselen.

Lees meer over het verhandelen van uw GvO’s als u een windmolen, biomassavergister of WKK hebt op onderstaande pagina.

Windmolen, biomassavergister of WKK

 

Ja, dat kan in sommige gevallen. Als u een grootzakelijke producent bent kan het zijn dat u op bepaalde momenten meer stroom opwekt dan u gebruikt die maand. De GvO’s behorende bij het deel dat u terug levert aan het net kunnen dan verhandeld worden. Bij kleinzakelijk wordt er na een jaar gekeken hoeveel er terug geleverd is en daarover worden het aantal GvO’s vastgesteld.
Als u zonne-energie opwekt heeft u vaak te maken met salderen. Ook dan kan het interessant zijn om uw GvO’s te verhandelen.

Lees meer op onze pagina over /zonnepanelen-of-collectoren/

Voor energie die opgewekt wordt met een WKK krijgt u alleen GvO’s als er hernieuwbare energie wordt gegenereerd, bijvoorbeeld als deze gekoppeld is aan een biomassavergister. In de overige gevallen krijgt u per megawatt opgewekte grijze stroom een CvO ofwel Certificaat van oorsprong. De waarde ligt wel een stuk lager (rond de 20 ct) dan een GvO. Ook de CvO’s zijn te verhandelen tegen dezelfde voorwaarden als GvO’s. Geef bij het aanmelden aan dat het om een WKK gaat.
Energie van Boeren is een label van NLgroen. Wij vinden dat de opwekkers beloond moeten worden voor hun bijdrage aan lokale en duurzame energie. Namens u en andere lokale ondernemers onderhandelen we de beste prijs voor uw GvO’s. Een klein gedeelte van het bedrag gebruikt wordt gebruikt voor de kosten van het onderhandelen (voor LTO-leden 17,5% en niet leden 20%). Het resterende bedrag wordt jaarlijks aan u overgemaakt. Zo werken we samen aan een toekomstbestendig land.

Hoe meld ik mij aan?

Categorie: Hoe meld ik me aan?
Als u een grootzakelijk energiecontract bent u sowieso al geregistreerd bij CertiQ. Dat is een verplichting van de leverancier maar ook nodig voor het aanvragen van subsidie. Voor kleinzakelijke gebruikers geldt dat deze niet vanzelfsprekend zijn aangemeld.
Categorie: Hoe meld ik me aan?
Nee, na 5 jaar verloopt uw registratie. Daarna moet u opnieuw je installatie aanmelden. U krijgt te zijner tijd een e-mail met een formulier waar u kan invullen dat er niets veranderd is en u weer voor 5 jaar bent geregistreerd.
Categorie: Hoe meld ik me aan?

De opbrengst van uw GvO’s wordt één keer per jaar uitbetaald.

Categorie: Hoe meld ik me aan?
Nee, aanmelding is kosteloos voor de producent. Voor de handelaars zijn er wel kosten verbonden aan de aanmelding bij CertiQ.

Meld u aan

Het werkt heel eenvoudig. U geeft bij CertiQ aan dat u uw GvO’s door ons laat verkopen aan marktpartijen, zoals energiebedrijven, lokale overheden en bedrijven. NLgroen – met als agrarisch merk Energie van boeren – is een samenwerking van LTO Ledenvoordeel en Waltmans B.V. Samen hebben we jarenlange ervaring in de GVO-handel en een groot klantennetwerk. Zo krijgen we de beste prijs voor uw GvO’s en CvO’s.

U heeft er verder geen omkijken naar. De opbrengst van de GvO’s ontvangt u vanzelf éénmaal per jaar op uw bankrekening. U hoeft niet van energieleverancier over te stappen en u kunt gewoon blijven salderen.